Umělé krev pomože transplantologom

V současné době transplantace čelí mnoha problémům. Největší je ten, že poptávka po tkáni a orgánech k transplantaci převyšuje počet dárců. 

Z tohoto důvodu, mnoho pacientů stále nedostává pomoc včas. Lékaři se po léta snaží tuto bariéru překonat. Využívají k tomu biotechnologii. V laboratorních podmínkách rozmnožují buňky a tkáně, které jsou později použity pro různé druhy transplantace. Ale rovněž tady jsou vystavení komplikacím, které je v práci omezují. V současné době jsou schopni vytvořit pouze ty tkáně, které mají sotva stovky mikronů.

buňky a tkáně, transplantace

K výrobě silnějších tkání je zásadní krev. Ona dodává kyslík a zajišťuje správný vývoj tkání. Protože přírodní krve není přebytek nepoužívá se v biotechnologii. Proto je také velmi nutné vytvořit krevní náhražky. Zde se však dochází k mnoha komplikacím. 

Vědci z Rice Universitety a Baylor College of Medicine vyvinuli metodu, díky které dokážou udržet při životě vytvořené buňky. Tento objev už brzy může mít vliv na budoucí podobu medicíny, především v oblasti transplantace. Možná na základě toho později dokážeme vytvořit síť cév. 

Vědci pod vedením prof. West udělali velký krok kupředu. Upravili polyethylenglykol (PEG) tak, aby byl schopen vytvořit podmínky pro rozvoj nově vytvořené buňky. Dosáhli svého cíle PEG hydrogel umožnil tvorbu krevních cév, kterými bez problému může téct krev.