Lidská játra ze zvířecího materiálu

Je možné, že za pár let všichni pacienti, kteří potřebují transplantaci jater, je dostanou bez větších problémů. Nebudou muset čekat na orgán vhodného lidského dárce.

se podařilo růst prvních lidských jater

To proto, že vědcům z Wake Forest University v USA se podařilo stvořit první lidská játra. Zajímavostí je, že základem pro získání lidskéhoorgánu byla zvíře játra, která byla podrobena řadě procesů. Za prvé, použitím detergentů vypláchli nadbytečné buňky. Poté, zbývající kostru kolagenu a skupinu krevních cév naplnili nezralýmilidskýmijaterními buňkami. Potom  implantovali buňky, které měly pokrýt cévy. Takto připravený orgán ponechali v bioreaktoru. Na játra v něm působil kyslík a živiny.

Výsledky byly ohromující. Už po týdnu se játra začala pomalu plnit lidskými buňkami a začala normálně pracovat. Zatím je to však jen laboratorní produktAle nepochybně, dává naději, že v budoucnu by mohl být recept pro lidi, kteří čekají na transplantaci jaterAby se to stalo realitou výzkumní pracovníci musí ještě provést mnoho pokusů a experimentů na lidech. Musí zjistit, jak se chová orgán v lidském těle, a zda by nebyl odmítnut. Výsledky budou zcela jistě průlomem v medicíně. Laboratorní játra můžou být také použitá pro testování léků.